.

Jūrmalā pašvaldība ievieš vairākus jaunus veselības veicināšanas pakalpojumus

jurmalas domeJūrmalas pilsētas dome 30. maija sēdē pieņēma saistošos noteikumus „Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pašvaldībā”, kuros noteikta kārtība, kādā pilsētas seniori var saņemt pašvaldības apmaksātus ergoterapeita un fizioterapeita, zobu protezēšanas un vingrošanas ūdenī pakalpojumus, kā arī izmantot veselību veicinošu pasākumu kompleksu, bet bērni līdz 18 gadu vecumam var saņemt ortodontijas pakalpojumus.

Saistošie noteikumi nosaka pilsētas iedzīvotājiem pieejamo veselību veicinošo pakalpojumu veidus, to piešķiršanas, saņemšanas un finansēšanas kārtību un pakalpojumu saņēmēju mērķgrupas.

Noteikumos minētos pakalpojumus pašvaldība pilsētas senioriem jau ir sniegusi vairākus gadus dažādu pašvaldības līdzfinansētu projektu veidā. Pieredze rāda, ka šādi pakalpojumi ir ļoti pieprasīti un ievērojami uzlabo veco ļaužu veselību, finansiālo situāciju un mazina viņu sociālo izolētību.

Ergoterapeita un fizioterapeita pakalpojumus sniegs pašvaldības aģentūra „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, arī vingrošana ūdenī notiks turpat, bet pārējo pakalpojumu sniedzējus pašvaldība izvēlēsies, veicot iepirkuma procedūru vai organizējot projektu konkursu. 

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā un publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Par pakalpojumu sniegšanas sākumu tiks sniegta papildu informācija. Pagaidām šie pakalpojumi pieejami projektu veidā, un vairāk informācijas par tiem var iegūt Jūrmalas Labklājības pārvaldē.

Bookmark and Share
Top.LV