Kad Latvija panāks attīstītās valstis?

630x360-x1
Doc. RTU Konstantins Kozlovskis

Finanšu tirgus eksperts,

Kompānija TeleTrade Europe


 

            Periodiski Latvijas politisko aprindu pārstāvji izdara prognozes par to, kad tad Latvija spēs panākt Eiropas Savienības valstis vai citas lielās, attīstītās Skandināvijas un Ziemeļamerikas kontinenta valstis. Mēs nemitīgi salīdzinām un skatāmies uz attīstītajām valstīm, mēģinām tikt līdz mūsu igauņu kaimiņiem, bet rodas jautājums, kad tad Latvijas iedzīvotāji varēs dzīvot kā attīstītajās valstīs?

Atbilde uz šo jautājumu ir ļoti sarežģīta un šeit ir jāņem vērā ļoti daudzi faktori, tādi kā makroekonomisko un demogrāfisko rādītāju (piemēram, IKP uz vienu iedzīvotāju, inflācijas līmeņa dinamika, iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra, iedzīvotāju skaita pieaugums u.c.) dinamika, kā arī valdības darbības ekonomiskās attīstības stratēģiskās plānošanas jomā, izmantojot plašu dažādu instrumentu klāstu (nodokļu, likumdošanas,  monetāros, politiskos, u.c.).

            Tomēr, neskatoties uz jautājuma sarežģītību un neiedziļinoties ekonomisko sistēmu prognozēšanas niansēs, var, tā teikt, “uz aci” novērtēt laiku, kas nepieciešams Latvijas ekonomikai, lai sasniegtu tādu attīstītu Eiropas Savienības valstu kā Lielbritānija, Vācija, Francija, kā arī citu Vecās un Jaunās Pasaules valstu līmeni.

            Lai atbildētu uz jautājumu, kad tad Latvija panāks attīstītās valstis, ļoti vienkāršotā veidā nepieciešams izanalizēt Eiropas statistikas aģentūras EuroStat makroekonomisko statistiku. Saskaņā ar vispārpieejamo statistiku, galvenās attīstītās Eiropas Savienības, Skandināvijas un citas pasaules valstis pēc IKP uz vienu iedzīvotāju var iedalīt 5 grupās (sk. att. 1):

  •          valstis ar zemu IKP uz vienu iedzīvotāju (salīdzinājumā ar attīstītajām): Latvija (LV) un Portugāle (PT) (IKP attiecīgi - €11 600 un €15 800,);
  •          valstis ar samazinātu IKP uz vienu iedzīvotāju jeb attīstības valstis Spānija (ES) un Itālija (IT) (IKP attiecīgi - €22 300 un €25 600);
  •          vidējas valstis ar IKP uz vienu iedzīvotāju diapazonā no €29 800 līdz €37 000: Lielbritānija (GB), Francija (FR), Vācija (DE), Beļģija (BE), Somija (FI), Īrija (IE), Nīderlande (NL) un Austrija (AT);
  •          bagātas valstis ar paaugstinātu IKP uz vienu iedzīvotāju: ASV (€40 000), Zviedrija (€43 800) un Dānija (€44 400);
  •          ļoti bagātas valstis: Šveice (€61 100), Norvēģija (€75 700) un Luksemburga (€83 400).

 

IKP uz 1 iedz
 

Avots: EuroStat

Att. 1 IKP uz vienu iedzīvotāju dažās valstīs 2013. gadā, EUR

 

Ņemot vērā pieņēmumu, ka attīstīto valstu iedzīvotāju labklājība ir tieši proporcionāla IKP uz vienu iedzīvotāju, tad, saskaņā ar šo statistiku, lai iekļūtu vidējā grupā, Latvijai nepieciešams palielināt savu IKP uz vienu iedzīvotāju apmēram 3 reizes, no €11 600 līdz apmēram €34 800. Kā to var ātri izdarīt?

            Lai noteiktu laiku, kas nepieciešams, lai sasniegtu vajadzīgo IKP līmeni uz vienu iedzīvotāju, jāsalīdzina ekonomiku attīstības dinamiku vai ātrumu. Kā redzams 2. attēlā, attīstīto valstu ekonomikas attīstības tendence ir aptuveni vienāda: ekonomiskie kāpumi un krīzes tiek pārdzīvotas aptuveni vienādi, atšķirība ir tikai skaitļos.

IKP pieaugums dazas valstis 

Avots: EuroStat

Att. 2 IKP pieaugums dažās valstīs no 1996. līdz 2013. gadam, %

 

Salīdzinot attīstīto valstu ekonomikas attīstības vidējo ātrumu pēc IKP, neņemot vērā 2008. gada finanšu krīzi, var atzīmēt, ka vidēji Latvijas ekonomika attīstās ātrāk kā attīstītajās valstīs, kas nevar neiepriecināt. (sk. att. 3). Latvijas ekonomikas attīstība salīdzināma ar Īrijas ekonomiku. Tāpat statistikas dati norāda uz to, ka Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ekonomika attīstās apmēram vienādos tempos.

 

 

 Videjais ekonomikas attistības atrums

Avots: EuroStat

Att. 3 Vidējais ekonomikas attīstības ātrums no 1996. līdz 2013. gadam, neņemot vērā 2008. gada finanšu krīzi, %

 

Zinot IKP līmeni uz vienu iedzīvotāju un vidējo ekonomikas attīstības ātrumu, var atrisināt vienkāršu matemātisku uzdevumu – cik ātri Latvijas ekonomika panāks jebkuru citu. Piemēram, lai noteiktu IKP uz vienu iedzīvotāju izlīdzināšanās laiku starp Latvijas un Anglijas ekonomikām, nepieciešams atrisināt sekojošu vienādojumu:

29 800×(1+2.8%)x= 11 600×(1+6.7%)x,

kur х – gadu skaits.

 

Iegūstam x» 25 gadus. Tādējādi, ja ekonomikas attīstības tempi paliks tādā pašā vidējā līmenī, tad Latvija spēs panākt Lielbritāniju pēc aptuveni 25 gadiem. Gadu skaits, kas nepieciešams, lai sasniegtu attīstīto valstu līmeni pēc IKP rādītāja uz vienu iedzīvotāju, norādīts attēlā zemāk (sk. att. 4).

            Interesants rezultāts sanāk salīdzinājumā ar Īrijas ekonomiku. Tā kā Īrijas ekonomikas attīstības ātrums ir pielīdzināms Latvijas ekonomikas attīstības ātrumam, rezultāts iznāk  gadsimtos.

 

 Gadu skaits

Att. 4. Gadu skaits, kas nepieciešams, lai sasniegtu attīstīto valstu ekonomikām

 

Kādus tad secinājumus var izdarīt pēc šīs vienkāršotās analīzes? Ja visu palaistu pašplūsmā un neko nedarītu, tad, lai sasniegtu attīstīto valstu  labklājības līmeni, Latvijas ekonomikai būtu  nepieciešami vismaz 30 gadi. Protams, reālos apstākļos situācija ir daudz sarežģītāka, un Latvijai būs nepieciešams daudz ilgāks laiks, lai sasniegtu attīstīto valstu ekonomikas līmeni, ja, protams, nenotiks brīnums un Latvijā neatradīs lielus vērtīgo dabas resursu krājumus, piemēram, naftu vai, kā sola, niķeļa krājumus. Neiedziļinoties Latvijas attīstības problēmās (kam būtu nepieciešams garš atsevišķs raksts), jau ir redzams, ka, lai sasniegtu attīstīto valstu līmeni, ir jānomainā veselai paaudzei – ar nosacījumu, ka Latvijas un attīstīto valstu ekonomikas attīstības ātrums būs vidējs (kā tika aprēķināts augstāk).

            Lai stimulētu ekonomikas attīstību, Latvijas valdībai būtu aktīvāk jāvirza likumdošanas iniciatīvu komplekss mežsaimniecības, tūrisma, informāciju tehnoloģiju, medicīnas pakalpojumu eksporta un citu ekonomikas nozaru attīstībai, lai paaugstinātu preču un pakalpojumu eksportu, to konkurētspēju un darba ražīgumu. Jāatzīmē, ka daži jautājumi jau aktīvi tiek risināti, kas, bez šaubām, turpinās stimulēt Latvijas ekonomikas attīstības tempu pieaugumu.

 

 

Bookmark and Share
Top.LV